Manifestacions d’interès presentades

  • Recollida no vinculant de propostes i actuacions pel “Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP)”. (6 propostes presentades per 6 edificis)
  • Recollida no vinculant de projectes que poden ser objecte de finançament amb càrrec als crèdits disponibles en el MITMA en el “Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. (2 propostes presentades)
  • Recollida no vinculant de propostes d’Identificació de mecanismes per la integració de la Inteligència Artificial en les cadenes de valor. (1 proposta presentada)
  • Manifestació d’interès en relació a les actuacions finançables dirigides a la transformació digital i la modernització de les administracions publiques (a través de la FEMP)
  • Manifestació d’interès relativa al Pla d’impuls al sector audiovisual (Spain Audiovisual Hub), presentada pel PCITAL
  • Manifestació d’interès per a entitats locals, comunitats i ciutats autònomes sobre rehabilitació a nivell de barri

paeria.cat