Digital Innovation Hub del sector agroalimentari (PCITAL)

Projecte d'organismes vinculats

Descripció
El projecte contempla el desenvolupament pràctic i el desplegament de les tecnologies digitals al sector agroalimentari, amb especial èmfasi al sector productiu.

Es busca la implantació progressiva de les tecnologies digitals, de vegades ja disponible, i fer efectiva la seva aplicació efectiva en l’àmbit de la producció agrària, aconseguint el seu ampli desplegament en el món rural. L’aplicació d’aquestes tecnologies ha de permetre assolir els objectius de millora de les rendibilitats del sector, l’optimització de l’explotació dels recursos, la millora de la sostenibilitat i el desenvolupament de sistemes d’economia circular, amb una acceleració de la incorporació de les noves tecnologies al món rural.

Línies d’actuació

  • Implantació d’aplicacions d’agricultura de precisió; robòtica; ús de sensors i connectivitat; dades massives; intel·ligència artificial; suport a la presa de decisions en els àmbits fitopatològics, de regadiu, de conservació de recursos naturals, de nutrició de les plantes, de reciclatge dels residus; de millora de la capacitat d’acció per una millor utilització de recursos; etc.
  • Revaloració del sector productiu agroalimentari com a element d’equilibri territorial i reducció del despoblament rural.
  • Revaloració del sector agroalimentari com un element imprescindible de l’economia catalana.
Inversió 1,8 M€
Actuacions 1
Barris PCITAL.
Actors implicats

PCITAL, Diputació de Lleida, Departament d’Agricultura, ramaderia i Pesca (DARP), l’IRTA, Eurecat, etc.

Col·lectiu beneficiari Sector agroalimentari.
ODS 2, 6, 8, 9, 12, 13 i 15
Prioritats UE
  • Implica col·laboració publicoprivada.
  • Té un impacte durador en el temps.
  • Contribueix a la transformació digital.
Pla estatal recuperació
  • Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i desenvolupament de l’agricultura.
  • Infraestructures i ecosistemes resilients.
  • Modernització i digitalització del teixit industrial i de la pime, recuperació del turisme i impuls de l’emprenedoria.

paeria.cat