Empoderament tecnològic (IMO)

Projecte d'organismes vinculats

Descripció

El projecte té l’objectiu d’impulsar l’apoderament digital de la ciutadania mitjançant la formació en tecnologies de la formació, l’accés a l’ús de les TIC, l’alfabetització i la inclusió digital.

Actuacions previstes

 • Impulsar les competències i la cultura digital de manera intel·ligent a
  Lleida.
 • Formar en competències digitals bàsiques.
 • Millorar la inclusió digital dels col·lectius vulnerables.
  • Accions d’alfabetització digital, promoció de l’accessibilitat a la web de l’IMO, així com l’adaptació dels seus materials.
  • Orientació en l’ús d’eines digitals per a la ciutadania.
  • Dinamitzadores cíviques digitals.
  • Mentoria social als centres educatius per a evitar l’abandonament escolar prematur per motius tecnològics.
 • Facilitar mitjans d’accés i connexió digital a la ciutadania. Habilitar espais de connexió i assessorament als centres cívics. Disposar d’un espai digital urbà.
Inversió 1,2 M€
Actuacions 1
Barris Tots
Actors implicats

IMO, entitats que formen part del pacte Social; departament d’administració i polítiques digitals de la Generalitat, Punt TIC.

Col·lectiu beneficiari Ciutadania en general prioritzant els col·lectius més vulnerables.
ODS 4, 8, 10 i 16
Prioritats UE
 • Té un impacte durador en el temps.
 • Contribueix a la transformació digital.
Pla estatal recuperació
 • Una administració per al segle XX.
 • Modernització i digitalització del teixit industrial i de la pime, recuperació del turisme i impuls de l’emprenedoria.
 • Educació i coneixement, formació contínua i desenvolupament de capacitats.

paeria.cat