Foment de l’economia de la cura (IMO)

Projecte d'organismes vinculats

Descripció

L’emergència sanitària ha posat en relleu la importància de professionalitzar l’economia de la cura per a garantir el benestar i la salut. La presència d’institucions poc qualificades i les condicions de precarietat laboral a les quals es veuen sotmeses les persones treballadores del sector, en la seva gran majoria dones, suposa un llast pel sector.

És per aquesta precarietat i per la necessitat d’impulsar una societat del benestar capaç de cuidar de la seva ciutadania que cal professionalitzar aquestes professions fortament feminitzades, promoure la corresponsabilitat dels homes en les tasques domèstiques de cura i fomentar la negociació de condicions laborals dignes.

Línies d’actuació

  • Garantir la salut i la protecció de les persones treballadores del sector (corresponsabilitat, salut física i mental).
  • Garantir l’ocupació digna de les persones que treballen en aquest sector.
  • Fomentar la contractació pública que garanteixi un salari just al personal.
  • Reconèixer als professionals amb experiència laboral.
  • Desenvolupament de programes de formació continua i formació professionalitzadora.
  • Assessorament jurídic i laboral.
Inversió 0,8 M€
Actuacions 1
Barris Tots
Actors implicats

IMO, Departament de Treball, Afers socials i famílies, Pacte Social de Ciutadania i empreses.

Col·lectiu beneficiari Dones treballadores de l’econòmia de la cura (en situació d'atur o d'alta).
ODS 4, 5, 10, i 17
Prioritats UE
  • Implica col·laboració publicoprivada.
  • Té un impacte durador en el temps.
  • És transfronterer.
Pla estatal recuperació
  • Nova economia de les cures i polítiques d’ocupació.

paeria.cat