Provisió de bicicletes elèctriques per a rutes turístiques (Turisme de Lleida)

Projecte d'organismes vinculats

Descripció

L’objectiu general del projecte és aprofitar les oportunitats externes que el sector turístic proporciona per al desenvolupament sostenible del municipi.
En concret, es tracta de la provisió de bicicletes elèctriques que es posaran a disposició dels visitants i la ciutadania, per tal de millorar la sostenibilitat al municipi.

Aquest projecte contempla la compra i el manteniment de bicicletes elèctriques amb consoles GPS que permetran fer rutes turístiques pel patrimoni natural, rural i agrari del municipi de Lleida.

Les rutes, que seran incorporades en les consoles GPS de les bicicletes, es dissenyaran tenint en compte els proveïdors i empresaris del sector agroturístic, i serà l’equip tècnic de Turisme de Lleida qui determinarà les condicions de prestació del servei de bicicletes elèctriques als diferents usuaris.

La dotació d’aquests vehicles elèctrics per a fomentar la mobilitat sostenible dels visitants i turistes en zones rurals respon a un doble objectiu de l’estratègia de recuperació europea. Per una part, suposa un veritable avenç en matèria de mobilitat, sostenibilitat, turisme, oci i esport ciclista i de l’altra, suposa un incentiu per a l’adquisició de vehicles elèctrics de mobilitat personal amb zero emissions. A més, contribueix a la cohesió territorial i a la resiliència social i econòmica.

Inversió 0,05 M€
Actuacions 1
Barris Tots
Actors implicats

Turisme de Lleida.

Col·lectiu beneficiari Excursionistes, visitants, turistes i població local (estudiants, famílies, sèniors).
ODS 11, 15
Prioritats UE
  • Té un impacte durador en el temps.
  • Contribueix a la transformació verda.
  • Contribueix a la transformació digital.
Pla estatal recuperació
  • Modernització i digitalització del teixit industrial i de la pime, recuperació del
    turisme i impuls de l’emprenedoria.
  • Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i desenvolupament de
    l’agricultura.

paeria.cat