Campanya informativa i de sensibilització per a la millora de la recollida selectiva de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM), que es durà a terme l’any 2024

Inici Projectes Next Generation Lleida Projectes presentats Campanya informativa i de sensibilització per a la millora de la recollida selectiva de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM), que es durà a terme l’any 2024

Descripció

L’Ajuntament de Lleida treballa per un desenvolupament sostenible del municipi, mitjançant la implantació progressiva d’un sistema de gestió de residus que permeti una recollida selectiva més eficient i a l’abast de tot el territori.

En el municipi de Lleida es desenvoluparà el projecte de la Campanya informativa i de sensibilització ciutadana per a la millora de la recollida selectiva de la FORM, amb l’objectiu de millorar la recollida selectiva i crear consciència ciutadana de la importància de la correcta separació dels residus i reciclatge i de les conseqüències mediambientals i econòmiques. La campanya es desenvoluparà en un caire inclusiu, adreçada a la ciutadania i a les escoles del municipi.

Es realitzaran 3 accions principals:

  • La instal·lació de punts informatius itinerants, durant 4 setmanes consecutives, per fer el repartiment de cubells airejats, bosses compostables i un díptic informatiu.
  • Realització de xerrades educatives, complementades amb activitats, en les escoles del municipi de Lleida, incloent-hi les escoles d’educació especial. Es faran xerrades i activitats adaptades a les necessitats i edat dels escolars i es repartirà material divulgatiu al voltant de la importància del reciclatge i de la seva correcta gestió, i cubells airejats, bosses compostables i díptics informatius. Les xerrades i activitats es duran a terme durant els mesos d’octubre i novembre de 2024.
  • Paral·lelament, es realitzarà una campanya de comunicació, amb la instal·lació de cartells en OPIs, la publicació d’un vídeo curt divulgatiu i del seguiment de totes les activitats que es van realitzant tant en els punts d’informació com en les escoles, en la pàgina web i les xarxes socials oficials de l’Ajuntament de Lleida.
Convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
Inversió Import del projecte: 131.700 €
Import demanat: 118.530 €
Data presentació 08/03/2023
Finalització del projecte Termini d’execució del projecte subvencionable:
  • Termini inicial d’execució: 01/03/2020
  • Termini màxim d’execució: 01/03/2025
  • Termini màxim justificació: 01/06/2025
Procés
  • Redacció del projecte: Fet.
  • Aprovació del projecte: Pendent.
  • Licitació: No iniciat.
  • Execució: No iniciat.
Convocat per Unió Europea – Next Generation EU, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya i Agència de Residus de Catalunya.
Escales que pugen al Turó de la Seu Vella.
Plànol on es marquen en color les diferents rutes saludables de la ciutat de Lleida.

paeria.cat