Projectes concedits

Inici Projectes Next Generation Paeria Projectes concedits

PROJECTES

Inversió

Import concedit

9

-

12.000 €

13

1.239.578 €

979.662 €

paeria.cat