6 actuacions per al foment de la recollida selectiva dels residus municipals, dels anys 2021 a 2024

Descripció

El projecte presentat per al foment de la recollida selectiva de residus municipals contribueix a la millora mediambiental i a l’estalvi econòmic, introduint el concepte d’economia circular. S’acompanya d’accions i campanyes per a una major conscienciació ciutadana.

Preveu sis actuacions que tenen a veure amb la recollida selectiva de bioresidus, amb les fraccions orgànica i vegetal i l’autocompostatge.

 • Actuació 1: Implantació del model de recollida porta a porta a zones dels barris de Pardinyes i Balàfia. Adquisició de 50 contenidors amb tancament electrònic per a la fracció orgànica de residus municipals (FORM), clauers d’obertura, software de gestió, cubells i bosses.
 • Actuació 2: millora a Ciutat Jardí i Vila-Montcada amb el canvi de model de recollida selectiva porta a porta de 4 a 5 fraccions. Campanya de comunicació, adquisició de 7 nous contenidors FORM, clauers d’obertura, cubells i bosses.
 • Actuació 3: millora de la recollida separada de la fracció de residus tèxtils. Fins al 2024 preveu la compra de 3 contenidors per a aquest material i una campanya de difusió i sensibilització.
 • Actuació 4: millora de la recollida separada d’oli de cuina usat generat en l’àmbit domèstic i comercial. Distribució de 1.000 embuts per a la recollida d’oli usat, entre d’altre accions. 
 • Actuació 5: ampliació de la campanya d’autocompostatge a l’Horta. Ampliació amb 100 nous compostadors per a les unitats familiars residents a l’Horta.
 • Actuació 6: campanya de compostatge comunitari als Horts de Rufea de l’Horta. Instal·lació de 2 compostadors comunitaris per reutilitzar els residus vegetals en adobs de qualitat.
Convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals.
Inversió Import projecte: 385.851 €
Import demanat: 383.117 €
Import concedit: 347.266 €
Data presentació 15/11/2021
Resolució definitiva 26/06/2022
Finalització projecte Termini màxim març de 2023.
Terminis d’execució dels projectes subvencionables:
 • Termini inicial d’execució: 01/03/2020
 • Termini màxim d’execució: 01/03/2024
 • Termini màxim justificació: 01/06/2024
Procés
 • Redacció del projecte: Fet.
 • Aprovació del projecte: Fet.
 • Actuacions: en curs.
  • Actuació 1: Execució: Fet.
Financiat per la Unió Europea – Next Generation EU Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya i Agència Residus Catalunya.
Logo Unió Europea NextGeneration
Logo PRTR
Logotip del Ministerio de Política Territorial del Gobierno de España.
Logotip del Ministerio de Política Territorial del Gobierno de España.

paeria.cat