Implantació de Zones de Baixa Emissió (ZBE) i actuacions per a un canvi de model de ciutat a Lleida

Projecte 1

Descripció

El projecte planteja l’execució d’actuacions que redueixin la circulació de vehicles a la zona entre la LL-11 i el Segon Passeig de Ronda (centre), implantant una Zona de Baixes Emissions (ZBE). Això passa per diverses mesures, que s’han d’anar implantant agrupades en cinc actuacions:

 • Tarifes d’aparcament segons etiqueta ambiental.
 • Implementar autobusos elèctrics al transport públic.
 • Reduir l’espai disponible de vehicles privats.
 • Eliminar carrils de circulació i aparcament.
 • Crear nous carrils exclusivament per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP).
 • Ampliar l’espai per a vianants i pacificar illes.
 • Construir passos elevats de vianants que dissuadeixin la circulació de pas que millorin la seguretat vial.

També es contempla l’execució de tres carrils bici que connectin zones periurbanes amb el Polígon Industrial El Segre, l’escola Espiga, l’escola Sant Jordi i l’Institut Manuel de Montsuar

Actuacions

 • Actuació 1: Nous eixos de vianants, bicicletes i transport públic als eixos bàsics de la ZBE.
 • Actuació 2: nous eixos de vianants, bicicletes i transport públic als eixos bàsics de la ZBE.
  • Licitació: entre gener i agost 2022.
  • Execució: No iniciat.
 • Actuació 3: eixos de carril bici i vianants al Polígon industrial El Segre i escoles periurbanes.
  • Licitació: entre gener i agost 2022.
  • Execució: No iniciat.
 • Actuació 4: adquisició autobusos elèctrics.
  • Licitació: entre gener i agost 2022.
  • Execució: No iniciat.
 • Actuació 5: transformació digital del transport públic.
  • Licitació: entre gener i agost 2022.
  • Execució: No iniciat.
Convocatòria d’ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
Inversió Import projecte: 10.174.447 €
Import demanat: 6.317.770 €
Import concedit: 6.317.770 €
Actuacions 5
Data presentació 30/09/2021
Resolució definitiva 20/05/2022
Finalització projecte 2024
Procés
 • Redacció del projecte: Fet.
 • Aprovació del projecte: Fet.
Financiat per la Unió Europea – Next Generation EU Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Logotip del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana
Logo PRTR
Logo Unió Europea NextGeneration

paeria.cat