Modernització i digitalització de les infraestructures i prestacions escenicomusicals de l’Auditori Municipal Enric Granados i del Teatre Municipal de l’Escorxador

Descripció

L’objecte del projecte és la modernització i digitalització de les infraestructures i prestacions escènic-musicals de l’Auditori Municipal Enric Granados i del Teatre Municipal de l’Escorxador.

L’Auditori Municipal Enric Granados i el Teatre Municipal de l’Escorxador esdevenen uns equipaments vertebradors de la vida musical i escènica de la ciutat i de referència en l’àmbit lleidatà respecte a la producció que s’hi desenvolupa. Per disposar d’unes infraestructures adaptades a les necessitats actuals i d’acord amb criteris de sostenibilitat s’estableix unes actuacions, entre les quals hi figura: fixar les condicions tècniques per a la contractació de la modernització dels sistemes de vídeo digital de l’Auditori Enric Granados, la instal·lació del Sistema Visual Media i Streaming de l’Auditori Enric Granados, la modernització dels sistemes digitals d’àudio del Teatre Municipal de l’Escorxador i el subministrament electrònic de Xarxa de Comunicacions LAN i WIFI al Teatre de l’Escorxador i a l’Auditori Enric Granados.

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques amb càrrec als Fons Next Generation UE.
Inversió Import projecte: 118.218,77 €
Import demanat: 68.675 €
Import concedit: 68.675 €
Data presentació 11/02/2022
Resolució definitiva 03/06/2022
Finalització projecte 31/12/2022
Procés
 • Redacció del projecte: Fet.
 • Aprovació del projecte: Fet.
 • Licitació del contracte: Fet.
 • Adjudicació: en procés. 4 lots:
  • Modernització dels sistemes de vídeo digital Auditori
  • Sistema visual Media i Streaming Auditori
  • Modernització dels sistemes digitals d’àudio de l’Escorxador
  • Subministrament electrònica de Xarxa de Comunicacions LAN i WIFI a l’Escorxador i l’Auditori
 • Execució de l’adquisició: No iniciat.
Financiat per la Unió Europea – Next Generation EU Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya i Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura – Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.
Logo Unió Europea NextGeneration
Logo PRTR
Façana de l'Auditori Municipal Enric Granados.
Entrada del Teatre Municipal de l'Escorxador.

paeria.cat