Projecte Ocupació en femení

Inici Projectes Projectes Next Generation d’Organismes vinculats a La Paeria  Projectes concedits Projecte Ocupació en femení

Durada i assoliment del projecte:
Abril 2023 – Maig 2024

Realitzat 10%

Descripció

És un programa per millorar l’ocupabilitat i afavorir la inserció de dones desocupades, d’àmbits rurals i urbans, incrementant la seva participació en l’activitat econòmica del territori al qual pertanyen. La realització del programa s’orienta a fomentar l’adquisició de competències i la cobertura de llocs de treball vinculats a l’economia verda o Digitals.

Aquesta convocatòria s’adreça a 40 dones desocupades, inscrites com a demandants d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), residents a Lleida o en municipis de la comarca del Segrià, preferentment de menys de 5.000 habitants. Les persones que segueixin la formació han de ser majors de 16 anys i amb necessitats de qualificació formativa professional.

Objectius del programa:

  • Orientar i acompanyar en el procés de presa de decisions, recerca de feina i l’afrontament de processos de selecció a les dones participants.
  • Fomentar l’apoderament, l’actitud positiva, la responsabilitat i la motivació envers la inserció laboral.
  • Augmentar les competències digitals, d’economia verda i transversals de les persones participants.
  • Conèixer el mercat de treball del territori adequat als itineraris d’ocupació.
  • Afavorir la inserció laboral digna i estable de les persones participants en el seu objectiu professional.

Actuacions previstes:

El programa està basat en itineraris personalitzats d’inserció a partir d’un diagnòstic de valoració de l’objectiu professional. Els itineraris inclouen actuacions de formació (Digital, d’economia verda, o transversal), acompanyament individualitzat, tallers de competències, de coneixement del mercat de treball o de tècniques per a la recerca de feina. El programa també inclou actuacions de prospecció d’empreses, foment de l’autoocupació i incentius per a la participació.

Presentat per l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) Salvador Seguí.
Convocatòria RESOLUCIÓ EMT/4147/2022, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per al 2023 en relació amb les actuacions del Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – Dones àmbit rural i urbà) (ref. BDNS 666602).
Inversió Import projecte: 88.600,00 €
Import demanat: 88.600,00 €
Import concedit: 88.600,00 €
Data presentació 20/01/2023
Resolució provisional 19/04/2023
Finalització projecte 31/05/2024
Procés
  • Redacció del projecte: Fet.
  • Aprovació del projecte: Pendent.
  • Licitació: Pendent.
  • Execució: Pendent.
Licitacions Sense licitació.
Finançat per Programa que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.
Logo Unió Europea NextGeneration
Logo PRTR
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Servicio Público de Empleo Estatal
Logo Next Generation Catalunya
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Servei d'Ocupació de Catalunya
Dones realitzant el curs al centre de formació.

paeria.cat