Rehabilitació de tres edificis públics: Josefines, Casino i Antic convent Sta. Teresa

Inici Projectes Next Generation Lleida  Projectes no concedits Next Generation Lleida Rehabilitació de tres edificis públics: Josefines, Casino i Antic convent Sta. Teresa

Descripció

L’objectiu amb els projectes presentats és la rehabilitació de tres immobles del patrimoni municipal: l’antic convent de les Josefines, del carrer Acadèmia; l’edifici del Casino i l’Espai 3 de l’antic convent de Santa Teresa. Sumen una inversió total de 13,2 milions d’euros i es demana ajuts per 8,9 M€.

A més dels treballs estructurals i de consolidació, les actuacions previstes són per a la millora de l’aïllament tèrmic de les façanes, la supressió dels consums de combustibles fòssils per la climatització, la instal·lació de plaques fotovoltaiques i el monitoratge de l’energia amb edificis intel·ligents. També es plantegen espais i eixos de comunicació perquè els edificis siguin plenament accessibles.

Antic convent de les Josefines

És el projecte de més abast. S’hi planteja invertir 5,6 milions d’euros (3 M€ de fons europeus i de 2,6 M€ de fons propis). L’objectiu és dedicar-lo a l’atenció al sensellarisme i la instal·lació d’oficines i serveis de polítiques socials de la ciutat. A més dels treballs abans esmentats, l’actuació inclou la reforma interior i dels patis, la renovació de la xarxa de climatització, o l’enllumenat i l’accessibilitat, amb una millora del 75% en eficiència energètica.

Casino

Actualment, hi ha les dependències del Museu Morera i de l’àrea de Turisme i Promoció Econòmica. S’hi preveu una millora integral de la climatització i l’enllumenat, la restauració de la façana i la millora de l’accessibilitat, amb un estalvi energètic del 67%. Inversió de 3,7 M€ (3 M€ amb fons europeus i 805.000 € de fons propis).

Santa Teresa

Actualment, hi ha el Centre de Titelles. El projecte proposa una rehabilitació integral, incloent-hi la consolidació estructural. L’estalvi energètic seria del 76%. Inversió de 3,9 M€ (3 M€ dels fons europeus).

Convocatòria Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics d'Entitats Locals (PIREP) – Línia 2.
Inversió Import dels 3 projectes: 13,2 M€
Import demanat: 8,9 M€
Data presentació 09/06/2022
Resolució definitiva Denegat - 31/03/2023
Convocat per la Unió Europea – Next Generation EU, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya i Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
La Paeria demana fons europeus per a rehabilitar l’antic convent de les Josefines, el Casino i Santa Teresa
Imatge virtual del convent de les Josefines
Virtual del Casino.
Imatge virtual de l'edifici de l'antic Casino
Virtual antic convent Santa Teresa.
Imatge virtual de l'edifici de Santa Teresa

paeria.cat